VELKOMMEN TIL
LANDSFORENINGEN
MOD SVINEFABRIKKER

Foreningen blev stiftet i Århus den 7. marts 2020.

 

Den nye landsforening vil styrke rettighederne for lokalsamfund og lokalpolitikere i de områder, hvor industrilandbruget skader sundhed og natur.

I 2000 var der 198 fabrikker i Danmark med en produktion på 5.000 svin
eller derover. I 2018 var antallet ifølge Danmarks Statistik vokset til 940.

 

Prisen for denne udvikling er alt for høj for både dyr, mennesker og natur.
Det vil Landsforeningen mod svinefabrikker kæmpe for at få ændret.

 

Her på siden finder du forskellig information, og du er også altid velkommen til at kontakte bestyrelsen på info@landmodsvin.dk


Link til facebookgruppen "Landsforeningen Mod Svinefabrikker"


Indkaldelse til generalforsamling

Generalforsamlingen 2022 afholdes lørdag, den 26. november kl. 13-15 i

forsamlingshuset, Østergade 33, 5500 Middelfart (ikke langt fra stationen)

med følgende dagsorden:


1. Valg af dirigent + referent
2. Bestyrelsens beretning
4. Indkomne forslag
5. Foreningens regnskab
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af suppleant(er)
8. Valg af revisor
9. Eventuelt


Eventuelle forslag skal sendes til bestyrelsen senest den 12. november 2022.


Alle medlemmer er stemmeberettigede til generalforsamlingen.

KALENDER

11.03.2023

Landsforeningen afholder landsmøde i Middelfart på Fyn den 11. Marts 2023. Her afholdes også den årlige

generalforsamling. Se program for dagsorden og invitation HER

Tilmelding: info@landmodsvin.dk


26.11.2022

Generalforsamling i Middelfart
Se nederst på siden.


27.10.2022

Bestyrelsesmøde online.


21.9.2022

Bestyrelsesmøde online.


1.-3.9.2022

Klimafolkemøde i Middelfart.


21.8.2022

Bestyrelsesmøde online.


28.6.2022

Bestyrelsesmøde online.


1.5.2022

Bestyrelsesmøde på Tuse Næs.


19.3.2022

Bestyrelsesmøde i Assens.


20.2.2022

Bestyrelsesmøde online.


23.11.2021

Bestyrelsesmøde online.


30.10.2021

Landsmøde og generalforsamling med valg af bestyrelse. Middelfart på Fyn. Se invitation her


17.6.2021
Samråd indkaldt af Enhedslisten om uberettigede tilskudsmidler til svinestalde og landbrugsstøtte.


21.10.2020

Foretræde for Miljø- og fødevare-udvalget på Christiansborg.

 

Vi fremsatte over for udvalgets medlemmer vores bekymringer omkring svineproduktionen i Danmark og de dertil hørende gener og konsekvenser for befolkningen på landet.


5.5.20
Førstebehandling af
lovforslag fremsat af Enhedslisten - se her

7.3.2020
Landsmøde i Domen i Aarhus.

Se referat her
Se pressemeddelelse her

Se Greenpeace´s video her